Langs de to vegene er det en høy fjellskjæring som skal renskes og sikres. Strekningen det arbeides på er ca. 200 meter lang, og går forbi avkjørselen til Bursimarka.

Mens arbeidet pågår må veien delvis holdes stengt på grunn at steinmassene som er rensket bort må lastes og transporteres bort .

Slik stenges vegene

Bursivegen vil være stengt i tidsrommet 08:00–16:00 hver dag fra onsdag 23. oktober. Det blir gjennomslipp av trafikk på tidspunktene og tidsrommene oppgitt under.

Gjennomslippstider:
08:30–09:00
10:00
10:40 (mandag, onsdag og fredag) og 11:00 tirsdag, torsdag, lørdag og søndag
12:00
13:00
13:30–14:05
15:00
16:00
 
 

Vegen er åpen kveld og natt fra kl. 16:00 til 08:00 morgenen etter.