Anita Mørk russ vafler og kondomer

Unikt tilbud til russen på Fauske fra skolehelsetjenesten

Stiller opp for russen også i år

Natt til 17. mai fra kl. 21.00 til 03.00 er helsesøster Anita Mørk på plass på Shell i Fauske sentrum. Vakttelefon i russetiden: 48 26 83 02.

Da Anita stilte opp for russen ifjor, fikk det oppslag over hele landet gjennom Norgesglasset.

Anita Mørk russ vafler og kondomer1_448x597.jpg

På eget initiativ, men med god støtte fra mange i kommune, opprettet Anita vakttelefon ifjor - for å sikre tilgjengelighet. På selve russe-natta stiller hun også i år med hjertevarme i form av varme vaffelhjerter – og med kondomer til utdeling, i Fauske sentrum. Der stiller også flere andre frivillige.

Anita Mørk russ vafler og kondomer med t-skjorte_464x348.jpg

Skolehelsetjenesten stiller altså som frivillige i forbindelse med russefeiring. Dette er et supplement til annen frivillighet som måtte finne sted i perioden.

Anita, som er kommunens skolehelsesøster i videregående, forteller om et sterkt uttrykt behov for nettopp denne type kompetanse ute i russe-feltet. Hun utfordrer skolehelsetjenesten i omkringliggende kommuner til lignende tiltak.

Helsesøster presiserer at dette tiltaket er til for å trygge både ungdommer og foreldre på at det alltid er noen der for dem om behovet skulle melde seg. I utgangspunktet ønsker vi som kommune og hjelpetjeneste at innbyggerne benytter seg av sine personlige nettverk (venner og familie) i den grad det er mulig. Samtidig vet vi at det kan oppstå situasjoner hvor det er behov for ytterlig hjelp/støtte, og at det da kan være behov for helsesøsters kompetanse og tilgjengelighet.

Vakttelefonen er operativ allerede nå, og info plakater henger ute hist og her: