Fauske kommune ny logo_120x40_120x40

Streiken berører ikke Fauske i første omgang

Dersom streiken trappes opp, kan Fauske kommune bli berørt i likhet med andre kommuner der det finnes ansatte som er medlem i utdanningsforbundet. Ved skolestart mandag 18.8 er det uttalt at førsteklassingene er skjermet ved oppstart.

Utdanningsforbundet har første omgang ikke varslet plassfratredelse for noen lærere i Fauske kommune. I dag 11. august, har Riksmeklingsmannen møte med partene. I løpet av uka kan det komme nye uttak.

Fauske kommune har gjennomgått sin beredskapsplan i sammenhengen.

Dersom streiken ved en eventuell opptrapping rammer 1. til 4. trinn, vil ikke skolene i kommunen kunne gi utvidet tilbud i skolefritidsordningen (SFO). Det vil si at streiken kan føre til permittering av klasser til konflikten er over.

Barn med spesielle omsorgsbehov vil kunne få et omsorgstilbud. Det må gjøres vurderinger og individuelle avtaler i hvert enkelt tilfelle. Denne gruppen skal i størst mulig grad skjermes. Alt innenfor rammen av det som er lovlig uten at det blir streikebryteri.

Det er Riksmekleren som har ansvar for informasjonen under mekling/konflikt  For mer info se www.riksmekleren.no.

Våre hjemmesider vil bli oppdatert jevnlig.