Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Frist 30. oktober 2019

Sulitjelma Grubers Velferdsfond

Sulitjelma grubers velferdsfond har til formål å yte økonomisk hjelp til trengende personer bosatt i Fauske kommune. Dog skal fortrinnsrett tilkomme arbeidere, formenn og funksjonærer som har vært i A/S Sultjelma grubers tjeneste, disses etterlatte samt foretagender som tjener til beste for disse.

I vedtektene heter det seg at det skal prioriteres:

a) enten til hjelp for den enkelte berettigende hvor økonomisk støtte måtte trenges på grunn av sykdom, uforskyldt arbeidsløshet, utdannelse eller i andre tilfeller hvor en håndsrekning behøves.

b) eller til formål av allmennnytte for de berettigede, således til anlegg, utstyr og vedlikehold av sportsplasser og forøvrig ethvert allmennyttig foretagende som ikke faller inn under det offentliges forsorg.

Søknad sendes Fauske kommune, v/ordfører, Postboks 93, 8201 Fauske eller postmottak@fauske.kommune.no innen 30. oktober 2019.

Tips en venn Skriv ut