"Sulitjelma Museum 2030" - åpent møte i Sulis 4.4. kl .19.00

Nordlandsmusèet tar en gjennomgang av sin historieformidling i Sulitjelma. Stedet er Kafèen i Sulitjelma Samfunnshus.

Dette vil skje gjennom en planprosess utover våren. Musèet ønsker å finne omforente, langsiktige og bærekraftige løsninger for sitt engasjement i Sulitjelma.

Derfor vil man se framover mot 2030, men også se på mer kortsiktige utfordringer knyttet til dagens drift. Ikke minst i forhold til forventet interesse knyttet til filmen "Slavermerket"

Det er etablert et prosjektsamarbeid med bl.a. Fauske kommune, Fauna KF, Statskog, SKS, Nordland Fylkeskommune m.fl. På det åpne møtet vil det bli orientert om planarbeidet, Det legges til rette for at folk skal kunne gi sine innspill til prosessen.

Nordlandmusèet håper på et godt oppmøte og mange konkrete forlslag fra grupperinger og enkeltpersoner som har interesser i Sulitjelmas spennende historie.