Fauske kommune ny logo

Mistet alt i brann

Tar imot klær, møbler og annet inventar

De 15 personene som mistet alt de eide i brannen i går, overnattet på hotell i natt. Der var også evakuerte fra nabohus, rundt 30 personer. Noen har flyttet hjem allerede. Boligen som brant, er en av kommunens flyktningeboliger. Ingen ble skadet i brannen. Allerede har folk levert både klær og sko, og engasmentet for å hjelpe, er stort.

Folk på Fauske viste stor omsorg og dugnadsånd både mens brannen pågikk og i timene etterpå. Mange har henvendt seg for å spørre hvor de kan levere ting. Kommunen tar gjerne imot, og de som ønsker å gi, kan henvende seg til Kristin Bjelvin – 900 22 086. Det ønskes klær og sko i størrelser fra nyfødt baby til voksen, både jenter og gutter, kvinner og menn. Det er også behov for alt av inventar og møbler. Ting kan leveres i Industriveien 1 på Søbbesva også kalt «Henriksen-bygget». Som er lokalene til integreringsenheten. I dag kan ting leveres fram til halv fire. I morgen og fredag mellom 09.00 og 15.00.

Allerede ser det ut som at kommunen ganske fort skal kunne tilby nytt husvære for de som ikke kan flytte tilbake. Et av nabohusene er også flyktningebolig med personer som ble evakuert. Disse kan regne med å kunne flytte tilbake ganske fort, kanskje allerede i dag.