Om temaplaner

Gjennom tematiske planer utvikles strategier og tiltak som grunnlag for prioritering i handlings- og økonomiplan.

Boligsosial handlingsplan 2018-2028

Boligsosial handlingsplan vedtatt av Fauske kommunestyre. Bakgrunnen for planen ligger i regjeringens boligpolitiske visjon om at alle skal kunne bo trygt og godt. Fauske kommune har de seneste årene vært en aktiv aktør på boligområdet, dette som tilrettelegger, eier, leietaker og pådriver i boligutvikling.