- Det er en spennende, men også krevende stilling å ta fatt på. Ettersom jeg har vært konstituert i stillingen siden januar, er jeg etterhvert godt kjent med de mange utfordringene og mulighetene innenfor de ulike ansvarsområdene. Valla har tidligere vært enhetsleder skole i Fauske kommune. Han har allerede tiltrådt stillingen