Regjeringen har i dag (23. april 2021)      besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling      om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine (som for eksempel Pfizer eller Moderna). 

Vedlagt er et informasjonsbrev til de som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen (Vaxzevria).