Ridefysioterapi

Tilbud om ridefysioterapi i Fauske kommune

Hestens bevegelser er grunnlaget i behandlingen når vi snakker om ridesysioterapi. Under ridning overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Nå kan du få dette tilbudet i Fauske kommune. Det er fysioterapeut Emilie Nystad Helgesen som står for opplegget i samarbeid med Marita Hammernes ved stall Elverhøy i Valnesfjord.

Foto: Foto fra stall Elverøy. Fra v. Hilde Rendall (jobber ved stallen), Silje Ågnes Johansen (fysioterapeut) på haflinger Widello, Emilie Okkenhaug (fysioterapeut) på fjordingen Maja. Til høyre eier av stallen/hall Marita Hammernes.

- Bevegelsene er spesielt gunstige for å  trene opp balanse, styrke muskulatur, fremme symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak kan ridefysioterapi være suverent. Behandlingsformen er godt dokumentert og ridningen foregår i små grupper, forteller Helgesen som gleder seg til å gå i gang.

Ridefysioterapi

Foto: Fysioterapeut Emilie Nystad Helgesen (godkjent av Norsk fysioterapiforbund) i midten. Til venstre Silje Ågnes Johansen (fysioterapeut) på haflinger Widello og til høyre Emilie Okkenhaug (fysioterapeut) på fjordingen Maja. 

Ridefysioterapi er rett og slett en metode innen fysioterapien der fysioterapeuten bruker hest som virkemiddel.

- Målgruppen er personer som har behov for fysioterapi på grunn av en medfødt eller ervervet sykdom/ funksjonshemning som gir bevegelses-, balanse- og/eller koordinasjonsvansker. Ridningen må være av betydning som en erstatning for eller supplement til tradisjonell fysioterapi, fortsetter hun.

Eksempler på personer som har nytte av ridefysioterapi er personer med CP, MS, lammelser, hjerneskader etter slag og ulykker, blinde, hørselshemmede, personer med forsinket motorikk, psykisk utviklingshemmede og psykisk syke.

For å få mulighet til dette tilbudet, må du ha henvisning og rekvisisjon fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Folketrygden (HELFO) gir bidrag til behandling, og transportkostnader dekkes

dersom det av helsemessige årsaker ikke kan benyttes rutegående transport eller egen bil.

Det er fysioterapeuten som vurderer om vilkårene for bidrag er oppfylt. Henvisningen gjelder pr. kalenderår og gir rett på 30 behandlinger.

Helgesen har godkjent videreutdannelse i ridefysioterapi fra Norsk Fysioterapeutforbund.