Tema: regnskap og bokføring, forskuddsskatt osv.

Tilbyr kurs for næringsdrivende 3. juni

Skatteetaten holder kurs for nye næringsdrivende 3. juni i Bodø. Gratis tilbud med  nyttige tema.

Kurset holdes i Skatt nords lokaler i Moloveien 20 (Soløybygget), starter kl 17.00 og varer ca 3 og en halv time. Kurset er gratis.Tema næringsvirksomhet, regnskap, bokføring, forskuddsskatt, skatteetaten.no og Altinn.no. I tillegg også selvangivelse, merverdiavgift og fradrag. Påmelding til:  www.skatteetaten.no/bedriftskurs