Fauske kommune ny logo

Tildeling av stipend fra Eivind Sannes legat

Legatstyret hadde møte 22. desember 2015 og tildelte 5 stipend på hver kr. 5.000,-.

Følgende personer ble enstemmig tildelt stipend for 2015:

  • Charlotte Bjørnbakk, Creative Writing and Journalism
  • Magnus Breivik Løvseth, Kandidatstudium for klassisk utøving
  • Sara Pettersen, Medisin profesjonsstudiet
  • Einar Schwenke, Sivilingeniør/Masterprogram
  • Runar Jakobsen Unhjem, Doktorgrad i klinisk medisin