Tildeling av stipend fra Eivind Sannes legat

Legatstyret hadde møte 21. desember 2016 og tildelte 5 stipend på hver kr. 5.000,-.

Følgende personer ble enstemmig tildelt stipend for 2016:

  • Leif Inge Johannessen, Master of Science Electrical Engineering
  • Hanne Grethe Kjerpeseth, Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi
  • Ida Morgenstierne, Master i Logopedi
  • Julie Veigård, Barnehagelærer bachelor
  • Pia Veigård, Lektorutdanning i språk og samfunnsfag - master