Tildeling er foretatt for å skape likeverdighet, men etter vekting mellom ordinære uteaktiviteter og alminnelige inneaktiviteter. Det betyr at aktiviteter som vanligvis foregår innendørs blir prioritert. Det er gjort skjønnsmessig vurdering av alle søknader, slik at barn og ungdomsaktivitet er prioritert i kjernetid, og at det skal være rom for flest mulig organisasjoner.
Det oppfordres til å internt omprioritere tid, men at idrettskontoret får melding om endringa umiddelbart etter omprioritering.
Tildelingen er gjort i fellesskap med Fauske Idrettsråd.

TRENINGSTIMER FAUSKE IDRETTSHALL.pdf
TRENINGSTIMER GYMSAL FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE.pdf
TRENINGSTIMER GYMSAL VESTMYRA SKOLE.pdf
TRENINGSTIMER SPEILSALEN TIURVEIEN - VESTMYRA BHG.pdf
TRENINGSTIMER FAUSKEBADET.pdf
TRENINGSTIMER SQUASH-HALLEN - TIURVEIEN - VESTMYRA BHG.pdf

NB! Idrettskontoret tildeler ikke treningstimer til Finneid Gymsal, Valnesfjord samfunnshus/gymsal, Hauan grendehus og Sulitjelma gymsal da disse styres av rektor/private.
Kontaktpersoner for spørsmål om saken er Stig Løvseth og Bent Sollund, tlf 90926516, 97676986.

I 2014 endret vi våre rutiner som tilsier at alle lag/foreninger/private må skrive under leieavtale og gjøre seg kjent med brukerreglene/brannvernreglene for det enkelte bygg.  Alle som er tildelt timer i kommunale anlegg vil derfor bli innkalt til eget orienteringsmøte om dette i uke 34.  Da vil det også bli mulig å avklare praktiske ordninger med nøkler etc. Alle må delta på disse møtene før at tildelte timer benyttes.
Les for øvrig de generelle: Utleieregler for Fauske Idrettshall og gymsaler.pdf, samt Betalingsregulativet

Klager på tildeling av treningstimer gjøres til Bent Sollund, bent.sollund@fauske.kommune.no, innen 8. juli