Fauske kommune ny logo_120x40

Tildeling - Eivind Sannes legat

Legatstyret har i møte 17. desember 2014 tildelt stipend til 6 personer. Følgende personer ble enstemmig tildelt stipend for 2014 på kr. 5.000,-: Lars- Ole Furnes Henriksen (Bachelor undervannsteknologi), Jørgen Rasmussen Olsen (Master i Petroleumsteknologi), Trine Lene Austrøne Olsen (Master i Bygg- og miljøteknikk), Mariell Hansen Skogen (Master i helsefag/ helsesøster), Per-Cato Stenhammer (Medisin, profesjonsstudiet) og Heidi Vollan Solvik (Veterinærmedisin).

Tips en venn Skriv ut