Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om korona:

Vi har utført 305 tester per 27.05. Fire personer er bekreftet smittet. To av disse er friskmeldt. 

[LES MER]

Tildelingskontoret - søke tjenester hos

Et tverrfaglig team ved Tildelingskontoret behandler søknader og fatter vedtak med bakgrunn i kartlegging, evt hjemmebesøk. Etter at vedtak er fattet går bestilling til avdelingen som er ansvarligfor tjenesten. Dette kan være sykehjem, rehabiliteringsavdeling, hjemmetjenesten, miljø- og habiliteringstjenesten eller rus- og psykisk helsetjeneste.

Kontakt: 75 60 40 00 (servicetorg)
Vi tar ikke imot besøkende for tiden.
Vi besvarer telefon fra publikum, hver tirsdag, og torsdag mellom 10.00 og 12.00.
E-post adresse:  Tildelingskontoret@fauske.kommune.no