Gjelder all snøskutertransport

Tillatt med snøskuterkjøring til og med 10. mai

Snøskutersesongen går mot slutten og Fauske kommune vil bare minne om at det er lov å kjøre snøskuter tom 2. søndag i mai, dvs i år tom 10. mai 2015.  På veier som er åpen for offentlig ferdsel på sommeren, er det tillatt å kjøre til 20. mai, men det er ikke tillatt å kjøre ut i terrenget selv om det er masse snø i fjellet. Sesonglengden gjelder all snøskutertransport, også for dem som kjører med bakgrunn i byggetillatelse, dvs. at det er tillatt å kjøre tom 2. søndag i mai.

 

Tips en venn Skriv ut