For tiden gis det i Fauske kommune offentlig (statlig) tilskudd til blant annet:

- Skogkultur inkl. underskudd tynning 

- Tilskudd for miljøtiltak i skog 

- Tilskudd til skogbruksplanlegging og miljøregistreringer 

- Tilskudd til drift med taubane, hest o.a. (inkl. vanskelig/vekslende transport) 

- Tilskudd til veibygging 

- Tilskudd til tettere planting som klimatiltak

- Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak

For å finne ut mer om ordninger innenfor skogbruket kan du klikke HER.

Det er begrenset med tilskuddsmidler, og skogbruksrådgiver bør kontaktes før man setter i gang med aktiviteter med grunnlag i forventet tilskudd.