Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Forskning/TIMS-Fauske
Deltakere i teamet

Forskning på Fauske kommunes samhandlingsmodell

TIMS-Fauske

Nordlandsforsking har gjennomført følgeforsking knyttet til kommunens tverrfaglige team; TIMS-teamet. Forskere har i over ett år fulgt TIMS-teamet i sitt arbeid, samt intervjuet både ansatte og foreldre som på ulikt vis har vært i kontakt med teamet.

Utdrag fra Nordlandsforsknings prosjektbeskrivelse:

"Innledning
TIMS-Fauske er et av tiltakene Fauske kommune har etablert som ledd i satsingen på foreldrestøttearbeid. TIMS er en forkortelse for «tidlig intervensjon – målrettet samhandling», og er en kommunal samhandlingsmodell for systematisk og langsiktig oppfølging av barn i risiko. På oppdrag fra Fauske kommune skal Nordlandsforskning evaluere modellen. I denne teksten gis en kort beskrivelse av TIMS-Fauske, og en skissering av hvordan vi har tenkt å gå fram i evalueringen. Formålet med evalueringen er å bidra med forskningsbasert kunnskap omkring modellen TIMS. Kunnskapen som evalueringen frambringer, skal kunne brukes i videreføringen av TIMS i Fauske kommune, men vil også kunne være verdifull for andre kommuner i deres arbeid med folkehelse, i prosesser med å omsette samhandlingsreformen til praksis. I evalueringen vil vi studere innholdet i, og gjennomføringen av, TIMS-Fauske. Hvilken betydning har modellen for de menneskene som får bistand, og hvilke erfaringer har profesjonelle på ulike nivå som arbeider med TIMS, gjort seg?"

 

Organisering
Nordlandsforskning AS er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Prosjektansvarlig er seniorforsker Ann Kristin Eide. Prosjektteamet består i tillegg av forsker Clara Luckner Strømsvik, og professor Therese Andrews. I prosjektet inngår en referansegruppe, som består av folkehelserådgiver Irene Larsen; kommunalsjef for oppvekst og kultur, Terje Valla; leder for barne- og familieenheten, Ulf Flønes; og foreldrestøttekoordinator Lena Holmstrøm.

Publisering
Resultatene fra prosjektet vil offentliggjøres som en forskningsrapport i Nordlandsforsknings rapportserie, som kan lastes ned gratis fra våre nettsider. LINK til rapport.

Tips en venn Skriv ut