Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/TIMS-Fauske/TIMS-handlingsveileder
Skilt, veileder
TIMS-handlingsveileder

TIMS-handlingsveileder

Formålet med en lokal veileder, er å bidra til at barn som lever under forhold som kan være uheldig for deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg så tidlig som mulig.

Veilederen skal trygge ansatte på hvordan man bør handle ved undring eller bekymring omkring barn. Økt handlingskompetanse kan korte ned veien fra da undring starter til dialog finner sted mellom kommunal omsorgsgiver og barnets foreldre. Med tidlig intervensjon mener vi å identifisere og håndtere ei utfordring så tidlig at den reduseres eller forsvinner med begrenset innsats.

Videre har handlingsveilederen som formål å gjøre det mer klart for ansatte når undring går over til å bli bekymring.

Veilederen vil etterhvert inneholde en oversikt over støtteaktører som kan fungere som kollegial støtte til den ansatte, og/eller som direkte hjelp til familiene i kommunen. 

 

SIDEN ER UNDER KONSTRUKSJON