Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/TIMS-Fauske/TIMS-teamet
TIMS-teamet

TIMS-teamet

- Kort vei til profesjonell og god hjelp

07. mai 2018

Har du vært i kontakt med Fauske kommunes T I M S - team? (Tidlig Intervensjon - Målrettet Samhandling)
Sammen med deg kan teamet bidra til å sikre tidlig hjelp, og riktig hjelp, til barn i alderen 0 - 12* år. Dette er et lavterskeltilbud som både foreldre og ansatte kan ta direkte kontakt med.

FAMILIEMØTEwordle_400x257

Presentasjon av TIMS-teamet

08. februar 2017

Her finner du en kort PowerPoint-presentasjon av TIMS-teamet; Hva - hvordan - hvorfor

Og her kan du hente ut brosjyre om TIMS-teamet.

Informasjon

Anmodning om assistanse

23. mai 2018

For å gjøre det enklere for deg/dere i kontakten med TIMS-teamet, har vi utarbeid et skjema som kan være til hjelp. Skjemaet vil gi dere en idé om hvilken informasjon vi tenker er nyttig og viktig å vite om for oss i teamet. Vi minner om at e-post ikke er en trygg forsendelse, send derfor ikke sensitive opplysninger i e-post.

Tverrfaglig team bhg_400x400

Tverrfaglig team i barnehagene

27. april 2016

TIMS-teamet utgjør tverrfaglig team i Fauske-barnehagene. Tverrfaglig team er et tilbud til barnehagens personale, hvor det legges til rette for drøfting og refleksjon omkring ulike problemstillinger som dukker opp i barnehagehverdagen. Dette er barnehagens møte med støttetjenester i samhandlingsområdet Oppvekst og kultur.