Fagskole for bergverk på Fauske

Tøffe kvinner og menn

For andre år på rad startet Fauske videregående skole opp med fagskole for bergverk mandag 8. september 2014. Tre kvinner og 14 menn skal bruke de neste 3,5 årene på det samlingsbaserte studiet i kombinasjon med jobb.

For andre år på rad startet Fauske videregående skole opp med fagskole for bergverk mandag 8. september 2014. Tre tøffe kvinner og 14 menn skal bruke de neste 3,5 årene på det samlingsbaserte studiet i kombinasjon med jobb.

 

I alt er det altså 17 studenter ved fagskolen for bergteknikk ved Fauske videregående skole. Det er ti færre enn de 27 studentene som tok til på studiet i fjor. Og med bakgrunn i at interessen var så stor for studiet i fjor sier skolen seg svært godt fornøyd med oppslutningen om studiet i årets kull. Nytt av året er også at det er kvinnelige studenter – tre i tallet. Om 3,5 år kan de og sine 14 mannlige medstudenter skilte med at de har fullført fagskoleutdanning innen bergteknikk. Studiet er samlingsbasert og i snitt skal studentene møtes hver femte uke framover.

 

Under åpningsmarkeringen deltok fylkesgeolog Olav Torstensen. Han vektla i sin hilsning til studentene det faktum at Nordland står alene for halvparten av verdiskapningen innen bergverkssektoren i Norge og Nord-Norge står for 63 prosent av totalen for hele Norge. Det viser viktigheten av dette utdanningstilbudet. I tillegg er det viktig for sektorer som tunneldrift, vegvesen med videre.

 

Årets elever kommer fra Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det gjenspeiler det faktum at studiet er etablert nettopp med tanke på å nå studenter fra nettopp disse fylkene i tillegg til Møre og Romsdal.

Tips en venn Skriv ut