Ottar Skjellhaug USS

Fauske deltar på landsmøte hos USS

Tok opp motorferdsel og mineralutvinning

Leder i planutvalget Ottar Skjellhaug og rådmann Even Ediassen deltar på landsmøte til Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) som foregår i Trondheim i dag og i morgen. Fauske deltar sammen med 60 andre kommuner.

USS er utmarkskommunenes sentrale møteplass for diskusjoner knyttet til viktige forvaltningssaker som mineralforvaltning, rovviltsaker, verneområdeforvaltning og motorferdselordning. Fra Fauske kommune deltar leder i Planutvalget Ottar Skjellhaug og rådmann Even Ediassen.

Statssekretæren i Miljødepartementet orienterte om regjeringens arbeide innenfor de ovennevnte områder. Ottar Skjellhaug tok på vegne av Fauske kommune opp problematikken knyttet til ny forvaltningsordning for motorferdsel samt saken knyttet til fremtidig mineralutvinning i Sulitjelma. Blant annet pekte Skjellhaug på kravet fra kommunene om at vi skal ha en andel av de verdiene som blir hentet ut fra kommunene i forbindelse med mineralutvinning. På samme måte som innen kraftforvaltning.

Foto viser også ordfører i Ballangen kommune, Ann-Rita Niclasson.