Valg Fauske sentrum kommunereformen 2 velgere

Totalt 21,9 % oppslutning rundt valget i kommunereformen i Fauske kommune

I alt 1746 personer over 16 år har stemt ved valget rundt kommunereformen. Det er 21,9 % av de totalt 7967 stemmeberettigede. Stemmene fordeler seg slik i kommunen: alternativet Fauske - Bodø 11,2 %, egen kommune 60,4 %, stor-Salten 5,9 % og Indre Salten 22,3 %.