Trafikkofrenes dag 16. januar 2019

Trygg Trafikk og Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg ønsker at hele Nordland skal få delt på Trafikkofrenes dag, og håper at alle kommuner er med. Last ned brevet til kommunene her

 

Alle kommuner i Nordland er påvirket av ulykker i trafikken. Når en alvorlig ulykke rammer, har det stor innvirkning på både familie, venner og lokalsamfunn. Trafikkofrenes dag er en dag der vi viser omtanke og omsorg for alle som er berørt av trafikkulykker.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) og Trygg Trafikk håper derfor din kommune ønsker å markere denne viktige dagen sammen med oss. Vi legger opp til at markeringen skal kunne tilpasses kommunen, og at den skal være enkel å gjennomføre.

 

Her er våre forslag til hvordan markeringen kan gjøres i kommunene:

1. Del filmen som kommer i begynnelsen av januar – en film som ved hjelp av tente lys viser omfanget av trafikkulykker i Nordland i 2018 – med en oppfordring til å tenne lys for trafikkofrene.

2. Informer gjennom nettsider, sosiale medier eller media hvordan kommunen ved å markere dagen viser omsorg og omtanke med trafikkofrene i deres kommune.

3. Tenn lys for antall omkomne og hardt skadde i kommunen de siste 5 år. Lystenningen kan foregå der det passer kommunen best. Det kan også løses ved å tenne fakkelbokser utenfor rådhus/kommunehus – eller på annen egnet plass.

4. Arranger fakkeltog/konsert/appeller.

5. Marker dagen slik dere synes er riktig for deres kommune.

Kommunene velger selv hvilket nivå de velger å legge seg på, men det oppfordres til minimum å dele filmen på digitale flater. NFTU bistår med statistikken som gjelder din kommune.

I Nordland har Trafikkofrenes dag blitt markert hver januar i en årrekke. Arrangementet er et samarbeid mellom mange ulike aktører som har et engasjement for trafikksikkerhet. Det er Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg og Trygg Trafikk Nordland som har ansvar for dagen.

Vi ønsker at hele Nordland skal få delta på Trafikkofrenes dag, og håper din kommune blir med.

Hvis dere har noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt med oss. Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg: Silje Fisktjønmo, tlf 476 45 802, epost: Silje.fisktjonmo@vegvesen.no

Trygg Trafikk Nordland: Kari Vassbotn, tlf 450 24 405, epost: Vassbotn@tryggtrafikk.no