Trafikkofrenes dag 2018 17. januar

Trafikkofrenes dag 17. januar 2018

I Fauske kommune har det de siste fem årene (2013-2017) vært 35 trafikkulykker med personskade. I ulykkene har til sammen ett menneske blitt drept, 2 mennesker ble alvorlig skadd og 44 mennesker lettere skadet. For Nordland var det 8 personer som mistet livet i 2017, 32 er blitt alvorlig skadd og 166 lettere skadd i trafikkulykker. Når en alvorlig ulykke rammer, har det stor innvirkning på både familie, venner og lokalsamfunn. Trafikkofrenes dag er en dag der vi viser omtanke og omsorg for alle som er berørt av trafikkulykker.