I Fauske kommune ble trafikkofrenes dag markert tidligere i år. Ettersom det er bestemt at minnedagen skal flyttes sammen med den internasjonale markeringen i november, har vi denne gang valgt å oppfordre alle til å følge Nordland fylkeskommunes markering - se program. Neste år lager vi igjen et eget og større arrangement.