Trafikksikkerhetsmidler kan søkes - frist 10. mars

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken. Frist for å søke 10. mars 2017.

Midlene tildeles til første halvår av 2017 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø. Se mer informasjon her:

Hvordan få støtte til holdningsskapende midler.pdf

Holdningsskapende midler vår 2017.pdf

For Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU)

 

Med vennlig hilsen
Silje Fisktjønmo
 

Tips en venn Skriv ut