Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Tildelingskontoret/Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm kan innvilges til personer som har et stort bistandsbehov relatert til redusert allmenntilstand, nedsatt mobilitet og sykdom, og/eller har et ekstraordinært behov for å tilkalle bistand fra hjemmetjenesten. Det forutsettes  at vedkommende ikke mestrer å tilkalle hjelp via andre hjelpemiddel som mobiltelefon. Personen må ha evne til å lære seg å benytte alarmen. Søknadsskjema for trygghetsalarm finner du her