Tubfrim kasse i servicetorget 90 år

Frist 15. mars for å søke på kr. 650.000

Tubfrim fyller 90 år

Stadig er det noen som fyller oppi postkassen i servicetorget der du kan legge brukte frimerker til Tubfrim. Mange i Fauske kommune har bidratt i de 90 årene som de har eksistert. Les pressemelding fra Tubfrim om de 90 årene de har delt ut 23 millioner kroner til funksjonshemmede barn og unge: om Tubfrim