Skuterløyper er åpne

Skuterløypene er åpne. Vær oppmerksom på at det er vanskelige kjøreforhold med vindskavler opp gjennom Valfarjohka.