Lørdag 19/9-20 Åpningsdag

Her vil det om kort tid komme beskrivende informasjon hva dagen vil inneholde :)