Hjem/Tjenester/Kultur og idrett/Ungdom
Ungdomsklubben
Ungdom

Velkommen til ungdommens sider

Fritidsklubbene

Kommunale fritidsklubber er etablert som et ledd i samfunnsarbeidet med å legge forholdene til rette for at alle mennesker kan få oppleve en meningsfylt fritid.

Med fritidsklubbvirksomhet mener en tiltak som i stor utstrekning stiller brukerne fritt når det gjelder aktivitet eller mangel på aktivitet, møtested og tiltak som representerer muligheter for uforpliktende samvær med jevnaldrende, men som ikke setter engasjement og aktivitet opp som en forutsetning for deltakelse.

Klubbene kan tilby aktiviteter som diskotek, biljard, bordtennis, dart, playstation/xbox, fotballspill, klubbturer, friluftsliv. Vi kan tilby aktiviteter utenom den ordinære klubbdriften som UKM - ung kultur møtes, rusfrie arrangement med mer. Aktiv sommer ligger også innenfor dette tilbudet.

De tre klubbene i kommunen skal:

  • gjennom sin aktivitet, være med på å skape positive og gode oppvekstvilkår for barn og unge
  • fremme sosialt fellesskap, omsorg og trygghet for den enkelte, aksept, toleranse og ansvarsfølelse
  • både være et sted å være, et sted å lære og et sted for utfoldelse og opplevelse
  • drives i samarbeid med de unge, hvor de deltar i aktiv utforming, planleging og styring av klubben

Dette sier vi nei til:

  • Vold
  • Mobbing
  • Alkohol
  • Narkotika

Kontakt oss

Gunn Lisbeth Pedersen (Ungdommens Hus)

gunn.pedersen@fauske.kommune.no

tlf 75 60 40 77/ 91 55 37 36

 

Marina Eliassen (Sulitjelma ungdomsklubb)

marina.eliassen@fauske.kommune.no

tlf 97 13 49 63

 

Vanya Peneva (Valnesfjord ungdomsklubb)

vanya.peneva@fauske.kommune.no

tlf 41 16 32 37

 

Kontakt oss

Gunn Lisbeth Pedersen (Ungdommens Hus)

gunn.pedersen@fauske.kommune.no

tlf 75 60 40 77/ 91 55 37 36

 

Marina Eliassen (Sulitjelma ungdomsklubb)

marina.eliassen@fauske.kommune.no

tlf 97 13 49 63

 

Vanya Peneva (Valnesfjord ungdomsklubb)

vanya.peneva@fauske.kommune.no

tlf 41 16 32 37