Etter at Embla Sørensen fra ungdomsrådet har ønsket velkommen og Hanne Bredal Engen har framført sitt musikalske innslag, starter det øvrige programmet. Først ut er Kent Karoliussen fra Korus Nord som skal presentere UNG DATA-undersøkelsen fra Fauske. Videre blir det dialogkafe, ledet av ungdomsrådet. Og til slutt en oppsummering av dagen, også denne ved ungdomsrådet. Etter det offisielle programmet er over, får deltakerne være med på en omvisning ved Vestmyra skole før de til slutt bys på lokaltmat på bygdetunet. For en del av deltakerne skal også være med på samlingen torsdag. Der skal en faggruppe jobbe videre.

Bakgrunn for dette: Etter en studietur til England for noen år siden, ble det opprettet en faggruppe på tvers av nivåer bestående av representanter fra Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Nord Universitet, RKK Salten, Vefsn og Fauske kommuner (Irene og Ulf).

Faggruppen arbeider med medvirkning for barn og unge – derfor navnet «Barn og Unge – MED». Gruppen møtes ca. en gang pr år og arbeider med utviklingsarbeid. Rammen rundt dagen vi møtes er ofte litt løst med noe fast program. Denne gangen er det fokus på Ung data undersøkelsen og hva kommunen gjør med fremkommen statistikk. Om denne gruppen skal bestå fremover blir nok en diskusjon på torsdag. Torsdag er det kun gruppen som møter i tillegg til Lena fra Fauske og Kent fra Korus Nord. Interessant i sammenhengen er at også Vefsn har gjort veldig mye bra arbeidet knyttet til barn og unge.

Det blir spennende å høre hvor langt det er kommet med prosjektet UNGESVAR fra Universitet Nord.

Program:

Deltakerne: