Hent \"unøyaktige påstander fra Saltenposten\"

Artikkel i Saltenposten 10.3.2015

Unøyaktige påstander

Fauske kommune har aldri foretatt en realitetsbehandling av Hent AS sitt ønske om å bytte ut en leverandør, slik det kan forstås ut fra hva Saltenposten skriver i en artikkel denne uken.

I Saltenpostens artikkel «Roser Fauskes nei til Hent» tirsdag 10. mars, hevdes det at Fauske kommune har avvist Hent AS sin forespørsel om å skifte ut Overhalla Cementbygg AS med en annen leverandør. Det riktige er at Fauske kommune aldri har foretatt en realitetsbehandling av Hent AS sitt ønske om å bytte ut en av leverandørene. Det er riktig at Hent AS har fremmet et slikt ønske pr email til Fauske kommune, men fra vår side ble det henvist til reglene i NS 8407 med hensyn til prosedyrer for hvordan et slikt ønske skal behandles. Det vil si at Hent AS må fremme en skriftlig søknad med begrunnelse. Sitat fra brevet til Hent som også Saltenposten har fått oversendt: … «Ut fra dette har Hent en plikt til å få godkjent enhver utskiftning av kontraktsmedhjelpere som er angitt i kontakten. I denne konkrete saken må Hent angi begrunnelse for sitt ønske om utskiftning av leverandør Overhalla Betongbygg før Fauske kommune kan ta stilling til om skiftet er saklig begrunnet».

Hent AS har ikke kommet med henvendelse til kommunen etter dette, og dermed har Fauske kommune på dette tidspunkt ikke foretatt noen form for realitetsbehandling av ønsket om å bytte en leverandør. Vi avviser også den påstand om «kommunens nye praksis», da vi mener å ha ha forholdt oss til gjeldende avtaler og regelverk hele veien.

Saltenposten gjentar i samme artikkel påstand om at rådmannen i møte med gruppelederne har truet med å trekke seg dersom kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt. Dette er ikke korrekt.

Fauske kommune synes det er beklagelig at Saltenposten ikke har søkt å få tilsvar fra oss i denne saken. Vi viser til Vær-varsom plakaten som sier «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger».

Tips en venn Skriv ut