parkering tilhenger problem

Problemer rundt parkering av snøskutere og tilhengere

Utfordring med parkering i Sulitjelma

Over tid har det vært utfordringer rundt parkering i Sulitjelma. Dette gjelder området fra Daja til  Jakobsbakken. Inntil videre vil det bli forbudt å sette fra seg snøskuter og/eller tilhengere på de aktuelle parkeringsplassene.

Det er et problem at biler, tilhengere og snøskutere sperrer for andre eller tar opp unødvendig plass. Sulitjelma er et populært område for fjellturer, og det jobbes med å finne gode løsninger både på kort sikt og på lang sikt, for alle som ønsker seg ut i fjellheimen.

I første omgang blir det satt opp skilt med «forbudt» å sette fra seg tilhengere på parkeringsplasser i området fra Daja til Jakobsbakken, gjelder Kjelvannskrysset, Skihytta og Jakobsbakken. Samtidig vil det bli lagt til rette for parkering av tilhengere på det gamle industriområdet på Sandnes. I tillegg til at parkering kan være til hinder for at flest mulig skal få plass, handler dette om sikkerhet.

- Vi ønsker at flest mulig greit skal kunne sette fra seg bilene enten de skal på hytta, på dagstur eller på skutertur, sier Bent Sollund i Fauske kommune og Jan Nilsen i Statskog som ber om at bileiere parkerer så tett som mulig.

Skilt på de aktuelle plasser vil komme opp i løpet av få dager. Fra torsdag 6. april vil det være vakter som bidrar i parkeringen. Det jobbes samtidig med å få ei langsiktig løsning.

Det er også en utfordring at eiere setter fra seg snøskutere på parkeringsplasser. Brøytemannskapene sliter med å få ryddet godt nok. Det er også et problem at snømengden som har vært i det siste, gjør at snøskuterne «forsvinner» under snøen og blir utsatt for skader.

parkering tilhenger problem2

Tips en venn Skriv ut