Hjem/Tjenester/Vann, vei og avløp/Gatelys
gatelys2
Gatelys

Utskifting av defekte gatelys 2016

 

Fram til 1995 ble det anlagt en rekke kvikksølvdamplamper som gatelys rundt om i hele kommune-Norge,noe som også gjelder Fauske kommune. Disse lampene ble fra 2015 forbudt å benytte og skal derved utfases. Det er i dag ikke mulig å skaffe slike lamper.

Dette medfører at en rekke gatelysarmaturer i Fauske kommune ikke kan vedlikeholdes med å kun bytte pære i armaturet. Armaturet må derfor skiftes ut sin helhet.

Normalt koster ett pærebytte ca. kr. 800,- per stk. Med bakgrunn i at det ikke lar seg gjøre å kun bytte ut pærene på mørklagte gatelys må nå hele armaturet erstattes med nytt. Nytt armatur inkludert montering koster ca. kr. 6000,- per stk.

Normalt antall pærebytter per runde er ca. 60 – 70 stk. Gjeldende budsjett for drift av gatelys har ikke tilstrekkelig økonomisk ramme til å dekke disse ekstrakostnader. Fauske kommune vil så langt det lar seg gjøre prioritere utskifting av defekte gatelys hovedsakelig langs skoleveier og områder der myke trafikanter ferdes.

Kontakt oss

Frank Zahl  (enhetsleder)  tlf: 756 04412/ 482 49758                   

frank.zahl@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Frank Zahl  (enhetsleder)  tlf: 756 04412/ 482 49758                   

frank.zahl@fauske.kommune.no