Forside/Tjenester/Kultur og idrett/Utstyrssentral
Utstyrssentralen_farge_stor

Utstyrssentral

Utstyrssentralen er etablert som en tilbud under idrett-og friluftsavdelingen i Fauske kommune. Her kan skoler, barnehager, frivillige organisasjoner og familier låne/leie sports og friluftsutstyr, gratis eller for en billig penge. Skoler, barnehager og frivillige organisasjoner vil prioriteres framfor enkeltpersoner og andre.

Formålet for utlån er å stimulere og gi alle mulighet til økt fysisk aktivitet og friluftsliv. Utstyrssentralen skal bidra til at utstyr til sports- og friluftsaktiviteter blir tilgjengelig for alle.

Utstyrssentralen står ikke ansvarlig for hvordan du bruker utstyret. All bruk av utstyret skjer på eget ansvar. Den som låner/leier utstyret, må selv dekke kostnader ved reparasjoner eller innkjøp av nytt utstyr, dersom utstyret skulle bli ødelagt. Dette gjelder ikke normal slitasje. Utstyret leveres tilbake i den samme stand som ved utlån/leie. Avvik skal meldes fra om ved innlevering til leder for Utstyrssentralen.
Lavvoer, redningsvester, soveposer og annet utstyr skal så langt det lar seg gjøre være tørt og rent ved innlevering.
Utleie fra Utstyrssentralen er tillagt til idretts-konsulenten.  Vedkommende har flere andre arbeidsoppgaver også, og vi ber derfor om at bestilling foregår god tid i forveien, og senest 72 timer før det skal leies.  I forbindelse med høytider/langhelger vil sentralen ved flere tilfelle være stengt, og bestilling/utskriving av utstyret skjer i forkant.  Leier vil ikke belastet ekstra for dette. Utskriving av utstyr skjer ikke på helgedager.
Det er kun bestilling på skjema lenger ned på denne siden.

Kontakt oss på telefon; 75 60 40 00, eller sende oss en e-post på utstyrssentralen@fauske.kommune.no.

 

Bestillingsskjema

Oppgi evt. størrelse på valgt produkt:

Oppgi evt. størrelse på valgt produkt:

Oppgi evt. størrelse på valgt produkt:

Oppgi evt. størrelse på valgt produkt:

Oppgi evt. størrelse på valgt produkt:


Tips en venn Skriv ut