Uttale_logoped

Oversikt over når de fleste norske barn tilegner seg ulike språklyder

Uttaleutvikling

Disse punktene må ikke sees på som normer, men som retningsgivende for når det bør være en viss oppmerksomhet overfor språklydene barnet ikke mestrer/anvender.

(Kilde: Preus, 1982)

 • 3 år: vokalene og /m/, /p/, /b/, /h/
 • 4 år: /n/, /t/, /d/, /j/, /f/, /v/, /l/
 • 5 år: /k/, /g/, /ng/
 • 6 år: /r/
 • 7 år: /s/ (etter tannfellingen)
 • 9 år: /kj/, /skj/
 •  

Uttalevansker

Følgende gir en liten «pekepinn» på anbefaling av tiltak når barnet kun har uttalevansker:

4 - 5 år:

Backing: barnet uttaler språklyder som skal lyderes foran i munnen bak i munnen:

 • Eks: /t/ erstattes av /k/ slik at /tann/ uttales /kann/
 • Eks: /d/ erstattes av /g/ slik at /due/ uttales /gue/

 

H – isering: barnet bytter ut enkelte språklyder, gjerne i starten av ord, med /h/

 • Eks: /sol/ uttales /hol/

 

Utelatelse av framlyder: Eks: /båt/ uttales /åt/

 

Sterkt forenklet språklydsystem (få konsonanter og/eller vokaler)

 

5 – 6 år:

Fronting: barnet uttaler språklyder som skal produseres bak i munnen foran i munnen:

 • Eks: /k/ erstattes av /t/ slik at /ku/ uttales /tu/
 • Eks: /g/ erstattes av /d/ slik at /gutt/ uttales /dutt/

 

Stopping:

 • Eks: /s/ erstattes av /t/ slik at /sol/ uttales /tol/
 • Eks: /f/ erstattes av /d/ slik at /fin/ uttales /din/

 

L – erstatninger:

 • Eks: /l/ erstattes av /j/ slik at /lås/ uttales /jås/

 

Forenkling av sammensatte konsonanter:

 • Eks: /Stol/ uttales /sol/. /Fly/ uttales /fy/

 

Fronting av retroflekser:

 • Eks: /ng/ erstattes av /n/ slik at seng uttales /senn/
 • Eks: /rn/ erstattes av /n/ slik at bjørn uttales /bjøn/
 • Eks: /rd/ ersattes av /d/ slik at gardin uttales /gadin/

 

Avstemming:

 • Eks: /bil/ uttales /pil/. /Gå/ uttales /kå/.

 

Stemming:

 • Eks: /To/ uttales /do/. /Kam/ uttales /gam/.

 

7 – 8 år:

R-erstatninger: Eks: /rev/ uttales /jev/lev/thev/

 

8 – 9 år: (etter tannfelling foran i munnen)

S- uttale

 

10 år:

Vansker med /Skj/ og /kj/ lydene.

 

Utarbeidet i henhold til forventet språklydtilegnelse i forhold til alder (Preus 1982).