Hvordan ønsker Fauske kommune å få utviklet Løkåsåsen boligområde?

Vi ønsker at Løkåsåsen kan bli et forbildeprosjekt for boligutvikling med transformasjon fra ei gammel, sentrumsnær skoletomt, til et nytt, grønt og moderne, bomiljø. Variasjonen i boligtype og boligstørrelse møter boligbehov hos mennesker i ulike faser av livet og i ulike aldre.

Fauske kommune vil avhende området under ett for boligutvikling. Området vil ha noen restriksjoner knyttet til fremdrift som er nedfestet i de kommunale kontraktene som inngås mellom Fauske kommune og utvikler. Etter søknad vil kommunen kunne være fleksibel i forhold til å få utnyttet området for flere og mer kompakte boenheter, herunder rekkehus og/eller terrasserte hus med videre. Fortetting vil være ønskelig som et sentralt tema for området, og innovativt og fremtidsrettet teknisk nivå er sett på som et viktig element.

Følgende ønskes realisert gjennom utvikling av Løkåsåsen boligfelt:  

  • Et klimavennlig, smart og energipassivt boligområde. 
  • Et boligområde med innovative løsninger, - ute som inne, herunder mulige smarte parkeringsløsninger under jord for å skape mest mulig boareal.
  • Varierte boliger; fra små studioleiligheter til større leiligheter og rekkehus. 
  • Et aldersvennlig nabolag hvor fellesskap, trygghet og trivsel står i fokus. 
  •  Et bilfritt nærmiljø innad i bo-området. 
  •  Påkobling til sammenhengende tursti fra Løkåsåsen til Strømsnes sentrum (planlagt og inntatt i gjeldende reguleringsplan).

 

Løkåsåsen boligområde

Tomteområdet inneholder en tidligere ungdomsskole, som i dag inneholder en barnehageavdeling. Denne avdelingen skal flytte ned til Valnesfjord barnehage i løpet av april 2021, og bygget blir da fristilt. Fauske kommune vil være interessert i en tilvisningsavtale på leiligheter i dette bygget som en fremtidig løsning. En tilvisningsavtale vil kunne gi gunstige lån i Husbanken for realisering. Skolebygget må bruksendres til boligformål.

Infrastruktur
Det er infrastruktur som vann/avløp/elektrisk strøm og fiber innført i området. Det må påregnes rehabilitering eller erstatning av eksisterende infrastruktur, siden denne er tilpasset de bygg som stod der, og er ment for et mindre antall ekvivalenter samtidig. Det oppfordres til nøye kontroll av kapasiteter før etablering av nytt boligfelt.

Eksisterende ungdomsskole er tilkoblet ovennevnte infrastruktur og i drift som barnehage.

Fakta om Løkåsåsen boligområde: 

Avstand til 

Km/kjøretid/til fots 

 Barnehage 

 I umiddelbar nærhet 

 Skole 

 I umiddelbar nærhet 

 Skianlegg Fridal

15 kilometer

 Skianlegg Klungsetmarka

 14,5 kilometer

 

 Nærmiljøanlegg 

 I umiddelbar nærhet 

 Togstopp sør/nord  

 600 meter

 Busstopp 

 250 meter

 Husflid/bruktbutikk

 500 meter

 Gatekjøkken/bensin

 450 meter

 Valnesfjord     Helsesportssenter

 15 kilometer

 Matbutikk/Prix 

 500 meter

 Legesenter/Fysio

 500 meter

 Fauske sentrum 

 11,5 kilometer (ny veg)

 Mørkved (Nord   universitet) 

 35 kilometer

 Bodø lufthavn 

 44 kilometer

Pris, overtakelse og opsjoner

Prissetting
Området er prissatt etter verdi satt av 2 uavhengige takstmenn. Takstgrunnlaget til takstmann Kenn Charles Arntsen er er vurdert til MNOK 13,2. Takstgrunnlaget til takstmann Jan Ove Edvardsen settes til MNOK 13,6. Middelverdi, som beregnes som aktuell salgsverdi, settes til MNOK 13,4.

Overtakelse av Løkåsåsen
I forbindelse med at det nå er klart at Valnesfjord barnehage vil være ferdigstilt og klar til innflytting ca 1. mai 2021, vil området kunne være klart til overlevering rundt denne dato. Det kan også være mulig å overta deler av området beliggende mot vest tidligere etter avtale.

Opsjoner

  • Hvis det ønskes tidligere overtagelsesdato kan også området overtas i sin helhet mot at Fauske kommune leier det arealet som er avsatt i ungdomsskolen, med uteareal, tilbake i det nødvendige tidsrom barnehagen må være der før flytting. Tilbakeleie settes til fast leie NOK 300 pr m2 pr år eks mva. Leie avregnes måned for måned etter avtalt dato. Eventuelle felleskostnader vil tilkomme beløpet. Fauske kommune benytter i dag ca 250 m2 i ungdomsskolen. Salgssum fordres innbetalt før leiekontrakt inngås. Leiekontrakt har oppsigelsestid på 2 måneder.
  • Tilvisningsrett på leiligheter 40%. Behov 1, 2 og 3 roms leiligheter.(Utløser Husbank finansiering).

Kontaktperson
Ved interesse, supplerende opplysninger, ta kontakt med Fauske kommune ved Trond Heimtun, tlf 97074351, eller på mail trond.heimtun@fauske.kommune.no