Som forbyggende tiltak har VVA denne uken jobbet med å fjerne is fra veigrøfter og åpnet tette stikkrenner slik at vannet renner slik som planlagt. Likevel kan det være tilfeller der det vil oppstå store vannansamlinger. Det forventes også at føreforholdene på veier og fortau blir utfordrende. For å bedre føreforholdene vil alt tilgjengelig strømateriell benyttes. Observasjoner av unormalt store vannansamlinger kan meldes til Fauske kommune på telefonnummer 75 60 40 00.