Barn mellom 12-15 år (må ha fylt 12 år) kan få dose 2 med koronavaksine 8-12 uker etter dose 1.

Regjeringen har etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet å åpne for koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer. Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen.

Samtykkeerklæring
For at barn som skal få vaksine må det foreligge samtykkeerklæring fra begge foreldre/foresatte. Skjemaet finner du på Folkehelseinstituttet sine nettsider: Samtykkeskjema for barn under 16 år

Barn og ungdom under 16 år skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på. Selv om dere har levert samtykkeskjema på dose 1, må det foreligge nytt samtykke når barnet kommer for 2. dose. Dette er viktig, da de som ikke kan vise samtykke ikke vil bli vaksinert. 

Hvordan organiseres vaksineringen av barn?
Vaksinering av barn vil foregå på ettermiddagstid i kommunens vaksinasjonslokale på Søbbesva. Vi vil sette av egne dager for vaksinering av barn og vaksinatørene vil være helsesykepleiere som har bred erfaring med å vaksinere barn, og som kanskje er kjent for barna.

Hvordan bestiller jeg time til mitt barn?
Vi skal snart over til nytt timebok-system, så frem til det er på plass er det kun mulig å bestille time til barn mellom 5-12 år ved å ringe vaksinetelefonen 75 60 45 50 mellom kl. 9-11 på hverdager. Foreldre til barn og unge som har fylt 12 år kan bestille time ved å gå inn i Helseboka eller ringe vaksinetelefonen.

For mer informasjon: 
Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI
Vaksinasjon av barn og unge