Jeg skal ut å reise, hva gjør jeg da?

Reisevaksinasjon:

Hvis du/dere skal ut og reise er det viktig å ta tidlig kontakt med helsestasjonen slik at vi sammen med deg kan få en oversikt over hva slags vaksiner du trenger i god tid før reisen. Det er behov for ulike vaksiner ut fra hvilket land du skal reise til.

Informasjon om reisevaksiner med anbefalinger ved reise til ulike land finner du i linken her:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

 

 

Hvilke vaksiner trenger jeg som voksen?

Voksne som har fått alle vaksiner i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet trenger oppfriskningsdose av kombinasjonsvaksine mot poliomyelitt, kikhoste, difteri og stivkrampe hvert 10.år.

 

Hva skal barnet mitt vaksineres mot og når?

Hva skal barnet mitt vaksineres mot og når?

I Norge er all vaksinasjon frivillig. Ved at de aller fleste i befolkningen er vaksinert mot en sykdom, er de også med på å beskytte de minste barna som er for unge til å få vaksine, og personer med spesielle sykdommer som gjør at de ikke kan vaksineres. 

Vaksinasjonen begynner vanligvis når barnet er 6 uker gammelt. Siden flere av sykdommene det vaksineres mot rammer de yngste barna hardest, bør forsinkelser unngås. Oppfriskningsdoser gis i skolealder.

Barn får tilbud om mange vaksiner fram til de er ferdige med grunnskolen. For å gi vaksine til barnet ditt trenger vi samtykke fra foresatte. Helsesykepleier vil innhente et slikt samtykke før vaksinasjon.

Oversikt over barnevaksinasjonsprogrammet finner du her:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/for-og-etter-vaksinasjon/

Vaksiner og pris

Priser:

Vaksiner

Pris

Grunnvaksinering (difteri, stivkrampe, kikhoste, polio) Tetravac

kr. 390,-

Revaksinering (difteri, stivkrampe, kikhoste, polio) Boostrix Polio

kr. 380,-

 

 

 

 

Gulfeber (Stamaril)

kr. 480,-

Hepatitt A (Havrix) voksne

kr. 380,-

Hepatitt A (Havrix) barn

kr. 350,-

Hepatitt B (Engerix B) voksne

kr. 310,-

Hepatitt B (Engerix B) barn

kr. 270,-

Hepatitt A+B (Twinrix) voksne

kr.600,-

Hepatitt A+B (Twinrix) barn

kr. 450,-

Human papillomvirus HPV: Gardasil 9

kr. 1480,-

Human papillomvirus HPV: Cervarix

kr. 990,-

Influensa (risikogruppe)

kr. 200,-

Resept Malaria: v/Vaksinering kr 0. Uten vaksinering:

kr. 50,-

Japansk encefalitt (Ixario)

kr. 900,-

Kolera, ETEC-turistdiaré (Dukoral) grunnvaksine

kr. 500,-

Kolera, ETEC-turistdiaré (Dukoral) påfyll

kr. 250,-

Meningokokk A-C-W-Y

kr. 490,-

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) - kun honorar

kr. 0,-

Pneumokokkvaksine: Pneumovax

kr. 400,-

Pneumokokkvaksine: Prevenar 13

kr. 800,-

Rabies (Rabipur)

kr. 610,-

Skogflåttencefalitt (Ticovac) voksne

kr. 430,-

Skogflåttencefalitt (Ticovac) junior

kr. 320,-

Tyfoidfeber (Vivotif, kapsler)

kr. 330,-

Tyfoidfeber (Typhim Vi, inj.)

kr. 300,-

Tuberkulose (BCG) - kun honorar

kr. 0,-

Vannkopper (Varilrix)

kr. 560,-

Mine vaksiner

Logg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no for å se vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Influensavaksine

Hvis du er i risikogruppen for å bli alvorlig syk av sesonginfluensa kan du få årlig influensavaksine hos oss.

Informasjon om influensa og  risikogrupper finner du i linken her:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/rad-om-influensa/influensa---faktaark-/