Tidligstemming

Fra 1. juli til 9. august 2021 er det mulighet for tidligstemming. Velgerne bes ta kontakt med Servicetorget 75 60 40 00 - for å få stemme der.

Tid og sted for forhåndsstemmegivningen

Forhåndstemmegivningen vil foregår fra 10. august 2021 til og med 10. september 2021 kl. 08.00 - 14.30 på Servicetorget på administrasjonsbygget.

Fra 6. til 10. september 2021 er det langåpent til kl. 18.00.

Forhåndsstemmemottak på institusjoner

Ved stortings- og sametingsvalget 2021 vil det bli mulighet å stemme på følgende institusjoner:

  • Fauske Helsetun
  • Helsepaviljongen
  • Valnesfjord Helsesportssenter
  • Bodø fengsel, avd. Fauske 
  • Buen korttidsavdeling 

Vi vil komme tilbake til dato og tidspunkt.

Manntall

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn så snart dette er klart og fram til valgdagen på følgende steder:

  • Servicetorget

Hvis du har vært bosatt i utlandet i over 10 år, må du søke om innføring i manntallet for hvert valg.

HER er skjema for søknad om innføring i manntallet. Søknaden kan leveres samtidig som man forhåndsstemmer.

Stemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke har anledning til å stemme på institusjoner eller på Servicetorget, kan du søke om å få avgi forhåndsstemme hjemme. Søknadsfristen er fredag 10. september 2021 kl. 10.00.

Søknadsskjema

Søknadsskjema kan sendes til berit.johnsen@fauske.kommune.no eller ta kontakt med formannskapsssekretær på 75 60 40 20.

Stemmetider og -lokaler på valgdagen

Her kan du stemme på valgdagen 13. september 2021:

Sulitjelma:
Sulitjelma skole - kl. 10.00 - 20.00

Finneid:
Finneid skole - kl. 10.00 - 20.00

Fauske:
Administrasjonsbygget - kl. 09.00 - 21.00

Kvitblik:
Kvitblik grendehus - kl. 10.00 - 20.00

Strømsnes:
Valnesfjord helse- og sosialsenter - kl. 10.00 - 20.00

 

Vi gjør oppmerksom på at kommunen benytter elektronisk manntall. Dette medfører at du kan stemme i hvilken som helst krets du ønsker.

Ta med valgkort så går det fortere å finne deg i manntallet.

I isolasjon eller karantene grunnet covid-19

Hvis du grunnet covid-19 sitter i isolasjon eller karantene på valgdagen, kan stemmemottakere komme hjem til deg.

 

Frist for å søke er mandag 13. september 2021 kl. 10.00. Ta kontakt på telefon 90187192.