Vannlekkasjen er nå lokalisert og utbedret.

Vannlekkasje Sulitjelma Fjellandsby

Hovedvannledningen er satt i drift og vanntrykket skal nå være normalt.