Vannlekkasjen på Fauske er lokalisert

Vannlekkasjen er nå lokalisert i Møllnveien. Abonnenter i området som vil bli berøret og fri for vann inntil vannlekkasjen er reparert vil bli varslet via SMS varsling. Enhet VVA vil starter arbeidet med å reparere lekkasjen umiddelbart. Før gravearbeidet er utført og ledningen blottlagt er det er ikke mulig å angi eksakt hvor lang tid arbeidet vil ta.