Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Varsel om oppstart av områderegulering for massedeponi ved Sjønstå og i Trolldalen

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er satt i gang arbeid med reguleringsplan for del av eiendommene 88/1 og 88/11 i Fauske kommune.

Planområdene ligger henholdvis ved Sjønstå og nordvest for Tverråmoen (Trolldalen), ca. 15 km sør-øst for Fauske sentrum. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for deponering av rene overskuddsmasser.