AQ 5xQfRXSVKfAAAAAElFTkSuQmCCPlanavgrensning

Formålet med planarbeidet er å legge tilrette for boligfortetting innenfor areal regulert til bolig i gjeldene plan (detaljregulering Løkåsåsen) innenfor eiendommen gnr. 56 bnr. 23. Det legges opp til mellom 110-150 boenheter innenfor området. Dette vil fordele seg på eneboliger/ tomannsboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Maksimal byggehøyde vil ligge på 18-20 meter i deler av området. Utnyttelsesgraden vil avklares i løpet av planprosessen.
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning. Da formålene er i tråd med gjeldene reguleringsplan utløser ikke tiltaket krav om konsekvensutredning.

Naboer og grunneiere blir varslet med eget brev.
Nærmere opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Åsmund Rajala Strømnes Asplan Viak AS, tlf. 41 44 87 58 eller på e-post til asmund.stromnes@asplanviak.no
Innspill sendes til Asplan Viak AS, Halvor Heyerdahls veg 1, 8626 Mo i Rana, eller til asmund.stromnes@asplanviak.no innen 10.11.21