Anlegging av ny vannledning

Vegstenging Tortenli/Løvgavelen

Fauske kommune skal framføre ny hovedvannledning fra Løvgaveln til Øvre Tortenli. I forbindelse med arbeidet vil Løvgavelveien bli stengt mellom innkjøringen til Norwegian Rose og innkjøringen til Fauske videregående skoles øvingsfelt i Øvre Tortenli.

Omkjøring vil være fra FV-537 i Nedre Tortenli.

Veien vil bli stengt fra og med 24. februar og til og med 7. april 2017.