Vegstenging Vassryggen

På grunn av teleløsning er Vassryggveien stengt fra FV 826 ved Kvitblikvannet til krysset ved Vallvatnet (der veien deler seg mot Kvitblik/Sørfold). Vegen vil være stengt  inntil veien er tørket.

Det vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside når veien åpnes igjen.